FAQ Student

FAQ Student

Hier zal je al heel wat antwoorden op jouw vragen kunnen terug vinden. Toch geen antwoord gevonden op jouw vraag? Geen paniek, je kan je specifieke vragen altijd naar ons doorsturen en we proberen deze dan zo snel mogelijk te beantwoorden. Natuurlijk kan je ook altijd vragen stellen via onze facebookpagina.

Naam: *

Uw voornaam: *

Jouw emailadres: *

Onderwerp: *

Vraag: *

captcha

* geeft een verplicht veld aan

Aandachtspunten als jobstudent

Vanaf welke leeftijd mag ik jobstudent zijn?

In principe mag je vanaf je 15 jaar werken als jobstudent, op voorwaarde dat je de eerste twee jaren van het middelbaar hebt afgemaakt. Is dit niet het geval, dan moet je wachten tot je 16 bent.

Lees ook:

Ik volg deeltijds onderwijs, kan ik als jobstudent werken?

Ben je minstens 15 jaar en volg je deeltijds onderwijs, of een deeltijdse opleiding? Dan mag je enkel als jobstudent werken als je:

 • NIET met een deeltijdse arbeidsovereenkomst of een deeltijdse stageovereenkomst werkt
 • NIET verbonden bent met een leerovereenkomst voor werknemersberoepen of voor zelfstandigen en KMO’s
 • geen inschakelingsuitkeringen of werkeloosheidsuitkeringen ontvang
 • enkel tijdens de schoolvakanties werkt

Lees ook:

Wanneer mag je NIET als jobstudent werken?

In bepaalde situaties mag je niet als jobstudent werken. We sommen ze hieronder kort op:
Je mag niet als jobstudent werken als:

 • je al ten minste 12 maanden werkt. Je wordt dan beschouwd als een regelmatige werknemer.
 • als je avondschool of onderwijs met een beperkt leerplan volgt (minder dan 15 uren per week).
 • als je, in het kader van je studieprogramma, een onbetaalde stage verricht. Een studentenjob buiten de stage kan dan weer wel.
 • als je deeltijds student bent en een inschakelingsuitkering ontvangt.

Lees ook:

Ik volg avondschool, kan ik werken als jobstudent?

Neen, als je minder dan 15 uren les volgt per week kan je niet als jobstudent werken.

Lees ook:

Moet ik met een contract/overeenkomst werken als ik als jobstudent wil werken?

Ja, je moet met je werkgever een overeenkomst (zogenaamde studentenovereenkomst of studentencontract) afsluiten. Het gaat hier over een schriftelijk contract dat zowel jijzelf als de werkgever moet ondertekenen. Als student moet je hiervan een kopie ontvangen, net zoals een arbeidsreglement.

Lees ook:

Hoelang kan een studentencontract duren?

Vanaf 1 januari 2012, kan je als student een studentenovereenkomst met je werkgever ondertekenen over een tijdspanne van 12 maanden.

Teken je een contract langer dan 12 maanden, dan ben je een gewone werknemer.

Opmerking: werk je max. 50 dagen, dan word je vrijgesteld van de sociale zekerheidsbijdrage. Meer info hierover bij de vraag: Hoelang mag ik werken aan verminderd RSZ-tarief?

Lees ook:

Wat moet er allemaal in mijn contract staan?

Een arbeidsovereenkomst voor studenten moet een hele reeks verplichte vermeldingen bevatten. Om later eventuele misverstanden of onenigheid te voorkomen, is het dus belangrijk dat al deze vermeldingen hierin staan. In onze studentenbrochure vind je een volledige lijst terug van alle zaken die verplicht in een studentencontract moeten staan. Het gaan dan o.a. over volgende zaken:

 • je identiteit
 • je geboortedatum.
 • woonplaats
 • de datum waarop je arbeidsovereenkomst begint en eindigt
 • de arbeidsduur
 • een korte functieomschrijving

Ben je niet zeker of je contract wel geldig is? Stuur ze ons per mail of via de post op en we kijken ze graag voor je na.

Wat ook belangrijk is, is dat het hier altijd over een geschreven overeenkomst gaat dat voor iedere student afzonderlijk opgemaakt wordt. Ten laatste bij het begin van de studentenjob, moet het contract getekend zijn door beide partijen.

Lees ook:

Moet er een proefperiode of proefbeding in mijn contract vermeld staan?

Strikt genomen is de opname van een proefbeding niet verplicht. De eerste drie dagen van je contract worden als proeftijd beschouwd. Deze regeling geldt ook als ze niet wordt vermeld in je contract.

Lees ook:

Hoe geef ik mijn ontslag?

Je kan dit met een gewone brief doen, alsook met een aangetekend schrijven of desnoods via een deurwaarder. Je moet hierbij rekening houden met een opzeggingstermijn. Hoelang deze bedraagt, hangt af van de duur van je contract:

Heb je een contract van max. 1 maand of minder, dan bedraagt de opzeggingstermijn 1 dag.Heb je een contract langer dan 1 maand, dan bedraagt de opzeggingstermijn 3 dagen.

De opzeggingstermijn begint te lopen de eerste maandag die volgt op het moment waarop je jouw ontslag hebt gegeven.
Verkies je een aangetekend schrijven, dan moet je voor ogen houden dat die pas geldt de 3de werkdag na verzending.

Lees ook:

Wat als ik ontslagen word?

Als je door je werkgever ontslagen wordt, dan moet er een opzeggingstermijn in acht genomen worden. Hoelang deze bedraagt hangt af van de duur van je contract:

Heb je een contract van max. 1 maand of minder, dan bedraagt de opzeggingstermijn 3 dagen. Heb je een contract van meer dan 1 maand, dan bedraagt de opzeggingstermijn 7 dagen.

Je werkgever kan het contract verbreken met een aangetekende brief of via een deurwaarder. De opzeggingstermijn begint te lopen op de eerste maandag die volgt op het moment waarop je jouw ontslag gekregen hebt.

Let op! Als je werkgever je ontslag met een aangetekende brief geeft, dan moet je daarbij voor ogen houden dat die pas geldt de 3de werkdag na verzending.

Wordt je tijdens je proeftijd ontslagen, dan gelden er andere regels.

Lees ook:

Ik word tijdens mijn proefperiode ontslagen. Wat nu?

Tijdens de eerste 3 effectieve arbeidsdagen kan jezelf opstappen zonder een opzegperiode te doorlopen, of een opzegvergoeding te betalen. Dit geldt ook voor je werkgever.

Lees ook:

Zijn er jobs die ik niet mag doen?

Als jobstudent is het verboden om bepaalde gevaarlijke en/of ongezonde werkzaamheden uit te voeren. (vb. bij risico op brand of ontploffing, werken met gevaarlijke producten, …)

Lees ook:

Ik heb iets kapot gemaakt op het werk. Wat nu?

Als student kan je slechts verantwoordelijk gesteld worden voor schade in geval van bedrog of zware fout. Een ongelukje zal dus geen gevolgen hebben, diefstal daarentegen wel.

Lees ook:

Hoelang duurt een proefperiode?

In principe bestaat een proefperiode niet meer. Dit is één van de gevolgen van de invoering van het eenheidsstatuut. Er bestaan hier wel 2 uitzonderingen op:

 1. Voor studentenarbeid: hier worden de eerste drie werkdagen automatisch als proeftijd beschouwd
 2. voor tijdelijke arbeid en uitzendarbeid: ook hier worden de eerste drie arbeidsdagen beschouwd als proeftijd.

Let wel op: wanneer een uitzendkracht, via opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid, in dezelfde functie op dezelfde werkomgeving en bij dezefde gebruiker tewerkgesteld wordt, zijn opeenvolgende proeftermijnen verboden

 Lees ook:

RSZ en 50-dagen regel

Hoe lang mag ik werken als jobstudent? (aan verminderd RSZ-tarief)

Als student kan je, per kalenderjaar, 50 dagen werken aan een verminderde bijdrage voor de sociale zekerheid. Zolang je binnen deze 50 dagen blijft, betaal je dus minder aan RSZ. Werk je meer dan 50 dagen dan verlies je dit voordeel: vanaf dag 51 betaal je dan het normale tarief aan sociale bijdrage.

Lees ook:

Wat is een sociale zekerheidsbijdrage?

Een sociale zekerheidsbijdrage is een bijdrage die elke werknemer moet afstaan aan de sociale zekerheid. Met deze inkomsten worden zaken zoals kindergeld, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, … gefinancierd. Voor een gewone werknemer bedraagt deze 13.07% van haar/zijn brutoloon.

Ook werkgevers dragen bij tot deze sociale zekerheid, alsook de overheid. Inkomsten uit diverse taksen gaan immers ook naar de sociale zekerheid.

Lees ook:

Wat is een solidariteitsbijdrage?

In principe moet je, als je als jobstudent werkt, ook een bijdrage leveren aan de sociale zekerheidskas. De overheid heeft voor studenten een korting voorzien op deze bijdrage, mits je voldoet aan een aantal voorwaarden. Men spreekt dan van een solidariteitsbijdrage.

Heb je een studentencontract, en werk je niet meer dan 50 dagen per kalenderjaar: dan krijg je deze korting. Je staat dan slechts 2,71% van je bruto – loon af (ipv de 13.07%). Ook je werkgever moet aanzienlijk minder bijdragen aan de sociale zekerheid.

Lees ook:

Mag ik meer dan 50 dagen werken als jobstudent?

Ja, je mag zeker meer dan 50 dagen per kalenderjaar werken. Vanaf dag 51 zal je dan wel de volle pot aan sociale zekerheidsbijdrage moeten betalen. Ook voor je werkgever is dit het geval.

Het is hierbij wel van belang dat je werkgever je op een correcte manier aangeeft bij sociale inspectie. De eerste 50 dagen als jobstudent aan verminderd RSZ-tarief, en de volgende dagen als jobstudent aan het normaal RSZ-tarief.

Als je besluit om meer dan 50 dagen te werken, hou dan zeker rekening met de belastingen. Als je teveel verdient, kan het zijn dat je zelf belastingen gaat moeten betalen, of dat je ouders hun belastingvoordeel verliezen.

Je kan als student je contingent gemakkelijk bijhouden op de website student@work.

Lees ook:

Ik ben ziek, wat nu?

Breng onmiddellijk je werkgever op de hoogte, en stuur hem/haar een medisch attest op. Binnen welke termijn je dit moet doen, staat vermeld in het arbeidsreglement of collectieve arbeidsovereenkomst. In de meeste gevallen moet dit binnen de 48 uur.

Lees ook:

Krijg ik loon voor de dagen dat ik ziek ben?

Dit hangt er vanaf af: de duurtijd van je contract is bepalend, alsook het statuut waaronder je werk:

1.      Je werkt als student – bediende met een contract korter dan 3 maanden:

Ben je minstens 1 maand in dienst, dan krijg je loon voor de dagen dat je ziek bent.

2.      Je werkt als student – bediende met een contract langer dan 3 maanden:

Is je proeftijd verlopen, dan krijg je loon voor de dagen dat je ziek bent

3.      Je werkt als student – arbeider

Ben je minstens 1 maand in dienst, ongeacht de duurtijd van je contract, dan krijg je loon voor de dagen dat je ziek bent. Let wel op: ben je minder dan 14 dagen ziek, dan moet je rekening houden met de carensdag.

 

Lees ook:

Ik studeer nog, moet ik mij aansluiten bij een ziekenfonds?

Als je jonger dan 25 jaar bent, geniet je als ‘persoon ten laste’ nog van het ziekenfonds van je ouders. Je hoeft je dus niet persoonlijk aan te sluiten bij een ziekenfonds.

Als je ouder dan 25 jaar bent, moet je jezelf aansluiten bij een ziekenfonds naar uw keuze als ‘titularis’, zelfs als je nog studeert en nog niet werkt.

Lees ook:

Kindergeld en belastingen

Hoe bereken je je netto bestaansmiddelen?

Stap 1: Bereken je bruto belastbaar loon

     1. Tel al je bruto-inkomsten op die je gedurende het hele kalenderjaar ontvangen hebt.
     2. Trek hiervan je sociale zekerheidsbijdrage (13,07%) of je solidariteitsbijdrage (2,71%) van af.

Het bedrag dat je nu bekomt, is je bruto belastbaar loon

Stap 2: Trek € 2 610 af van je bruto belastbaar loon

Werk je met een studentencontract, dan telt het bruto belastbaar loon dat je hiermee verworven hebt, pas mee voor het bedrag boven € 2 610.

Stap 3: Trek een forfaitaire beroepskost van 20% af.

Oftewel geef je als jobstudent je reële beroepskosten in (wat af te raden is), oftewel neem je een forfait van 20%, met een minimum van 430€.

Het bedrag dat je nu bekomt zijn je netto bestaansmiddelen. Tenzij je ook nog alimentatiegelden ontvangt. Dan dien je ook stap 4 en stap 5 in rekening te brengen.

Stap 4: Breng eventuele alimentatiegelden in rekening

Het bedrag aan alimentatiegelden boven de € 3.140 moet je optellen bij je netto bestaansmiddelen.

Stap 5: Trek een forfaitaire beroepskost van 20% af.

Het forfait van 20% is hier ook van toepassing maar je mag niet afronden naar € 430 zoals bij de beroepskosten van je bruto belastbaar loon.

Simpelweg breng je dus 80% van de alimentatiegelden boven de € 3.140 in. Het bedrag dat je nu bekomt, zijn je netto bestaansmiddelen.

Lees ook:

Krijgen mijn ouders nog altijd kindergeld als ik werk?

Tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt, zijn er geen voorwaarden verbonden om kinderbijslag voor je te ontvangen.

Ben je tussen de 18 en 25, en je bent nog student, dan moet je rekening houden met het aantal uren dat je per kwartaal werkt. Als je in het eerste (januari – februari – maart), tweede (april – mei – juni) of vierde (oktober – november – december) niet meer dan 240 uur werkt, dan behouden je ouders het kindergeld. In het derde kwartaal (de zomervakantie) mag je onbeperkt werken op voorwaarde dat je na de vakantie verder studeert.

Lees ook:

Moeten mijn ouders meer belastingen betalen als ik een studentenjob doe?

Zolang je nog ‘fiscaal ten laste’ bent van je ouders, moeten je ouders geen hogere belastingen betalen. Om fiscaal ten laste te blijven van je ouders, mag je in 2014 geen netto-bestaansmiddelen hebben genoten die meer dan € 3.110bedragen. Voor een kind van een alleenstaande ouder is dit € 4.490. Voor een mindervalide kind ten laste van een alleenstaande ouder bedraagt dit €5.700.

Lees ook:

Moet ik zelf belastingen betalen als jobstudent?

Pas wanneer je netto belastbaar jaarinkomen van 2014 het bedrag van € 7.350 overschrijdt, zal je als student zelf belastingen betalen.

Lees ook:

Varia

Wat is een vakbond?

Een vakbond bestaat uit twee delen. Het is enerzijds een syndicale organisatie. Dit wil zeggen dat zij onderhandelt met werkgevers om op nationaal, sectoraal of bedrijfsvlak  de rechten van werknemers te beschermen en hun belangen te verdedigen. Zij kunnen ook tussenkomen in een persoonlijk geschil tussen werkgever en werknemer en desnoods juridische bijstand verlenen.

Daarnaast is het ook een uitbetalingsinstelling. Dat houdt in dat zij dossiers opstellen en indienen bij RVA en allerhande uitkeringen uitbetalen zoals werkloosheidsuitkeringen, jeugdvakantieuitkeringen, tijdelijke werkloosheid ed.

Lees ook: 

Waarom aansluiten bij een vakbond?

Je betaalt maandelijks een kleine bijdrage aan lidgeld. Daardoor heb je recht op gratis rechtsbijstand. Je kan er ook terecht met al je vragen over je rechten en plichten tov je werkgever, RVA of VDAB. Bij het aanvragen van een uitkering, hoort een hele papierwinkel. Als vakbond helpen we je daar graag mee verder. Tenslotte heb je als werknemer in de meeste sectoren recht op een syndicale premie, met andere woorden er wordt een deel van je lidgeld terugbetaald.

Lees ook:

Bestaat er een minimumloon voor studenten?

Een specifiek minimumloon voor studenten bestaat niet echt. Voor studenten gelden dezelfde regels als voor werknemers: ook hier is dus het GMMI van tel. Je leeftijd is echter wel van belang: ben je jonger dan 21 jaar, dan wordt er degressief een percentage afgehouden van het gewaarborgd minimumloon. Volgende tabel geeft een overzichtje:

Leeftijd % GMMI/maand in €*
21 100 1.531,93
20 94 1.440,01
19 88 1.348,10
18 82 1.256,18
17 76 1.164,27
16 en minder 70 1.072,35

* Bedragen geïndexeerd op 01/04/2013

Lees ook:

 

Wat als ik een ongeval heb op het werk?

Je werkgever is verplicht om een verzekering af te sluiten voor arbeidsongevallen.

Lees ook:

Hoeveel ga ik verdienen?

Een algemeen studentenloon bestaat niet. Je loon mag zeker niet minder bedragen dan het loon dat werd bepaald binnen de sector of het bedrijf. (je vindt dit terug in de CAO’s). Zijn hier geen afspraken gemaakt, dan geldt het gewaarborgd minimum maandinkomen.

Lees ook:

Wat is een CAO?

CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Een CAO is een akkoord dat afgesloten wordt tussen een werkgever (of meerdere werkgevers of werkgeversorganisaties) en één of meerdere werknemersorganisaties (vakbonden). Kort gezegd worden de rechten en verplichtingen van beide partijen erin vast gelegd.

Men onderscheidt drie soorten CAO’s:

 1. Intersectorale CAO’s: deze worden op nationaal niveau vastgelegd binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR). Deze akkoorden kunnen zich uitstrekken tot meerdere bedrijfstakken en over het hele land.
 2. De sectorale CAO’s: dit zijn akkoorden die voor één bepaalde sector worden afgesloten
 3. OndernemingsCAO’s: dit zijn CAO’s die binnen een onderneming worden afgesloten door de vakbonden en één of meerdere werkgevers of een of meerdere representatieve werkgeversorganisaties.

Wat is het gewaarborgd minimum maandinkomen?

In België bestaat er zoiets als een gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI). De bedragen die hieronder worden weergegeven zijn vastgelegd via CAO’s op nationaal niveau (binnen de NAR) en zijn geldig in geheel België. Het kan zijn dat binnen de sector/paritair comité waarin je werkt, of zelfs binnen de onderneming waarin je werkt, men dit gewaarborgd minimum maandinkomen heeft opgekrikt. Wil je de juiste bedragen weten binnen de sector waarin jij werkt: geef ons gerust een seintje en we zoeken het even voor je op.

Via CAO 43 is het GMMI vastgelegd voor 3 categoriën van voltijdse werknemers:*

 • € 1.501,82 voor werknemers van 21 jaar
 • € 1.541,67 voor werknemers die21,5 jaar oud zijn (met 6 maanden anciënniteit)
 • € 1.559,38 voor werknemers die 22 jaar oud zijn (met 12 maanden anciënniteit)

* geïndexeerde bedragen van 01/04/2013

Lees ook: